Propozice Dobřanská pistole

Dobřanská Mířenka
Místo konání závodu: Střelnice SSK Dobřany
Čas: neděle 22.5. 2022 9:00 hodin.
Prezentace od 8:00.
Nutná předregistrace na sskdobrany@seznam.cz (jméno, příjmení, č. ZP, adresa, klub)

Propozice: Závod na 5 + 30 ran proběhne jako klubový, otevřený. Zúčastnit se
mohou všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Kategorie:
1) Sportovní pistole –
Střílí se podle silně upravených pravidel ISSF a Českého střeleckého svazu pro národní disciplíny.
Střelba jednou rukou bez opory
Zbraň krátká ráže .22 až .45 ACP, otevřená miřidla, muška bez ochranného krytu.
Počet ran 30, ve dvou patnáctiranných sériích
Čas na střelbu – 10 minut na patnáctirannou sérii.
Nástřelné rány: 5 před zahájením první série
Terče: 50/20
Hodnocení:
Nejvyšší počet bodů, při rovnosti bodů rozhodne lepší poslední série, následně větší počet 10, 9, 8, atd.

2) Služební pistole –
Jakákoliv pistole nebo revolver od ráže 7,65 do ráže 45 ACP, vyjma pistolí na revolverový náboj a zbraní v terčových rážích typu wadcuter. Počet ran 30, ve dvou patnáctiranných sériích (stejné jako viz výše kategorie 1)
Střelecká pozice – libovolná, bez opory.

Startovné: 100 Kč / za kategorii

Sledujte aktuální informace a Nařízení vlády v souvislosti covidovou situací a při akci je, prosím, dodržujte

Bezpečnost :
1.Jakákoli manipulace se zbraněmi mimo stanoviště a bezpečnostní zónu je zakázána.
2. dle nařízení zákona o zbraních a střelu č.119/2002 sb. uvedena v zákonu č. 484/2008 nabyta účinnosti dne 1.2.2009 je zbraň v prostoru střelnice za účelem držení ne k nošení (tudíž bez náboje v komoře i v zásobníku, či zásobníku ve zbrani)
3. Veškerá manipulace se zbraní na stanovišti je povolena pouze na povel rozhodčího, nebo na místě k tomu určeném (bezpečnostní zóna). V bezpečnostní zóně je zakázána jakákoli manipulace se střelivem.
4. Střelec je povinen při střelbě zachovat bezpečný úhel (vyznačený na každé střelecké situaci) překročení tohoto úhlu jakož i porušení bezpečnostních pravidel = diskvalifikace z celého závodu!
Poznámky : Střelci startují na vlastní náklady vysílající organizace a na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu. Časový rozvrh je závislý na počtu startujících a je pouze orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.
Bezpečnostní pravidla střelnice
Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky střelnice! Za dodržení bezpečnostních pravidel zodpovídají: – správce střelnice, (pomocníci správce střelnice). – provozovatel střelnice, (nebo jím určená osoba, která splňuje všechny náležitosti Zákona o zbraních a střelivu č.119/2002 Sb.).
Na střelnici je zakázáno:
Použít pro střelbu vadné zbraně nebo střelivo.
Používat pro střelbu zbraně neschválené zkušebnou, bez vyznačené platné uznávané značky zkušebny
Přinášet nebo odnášet nabitou zbraň ( mimo držitele ZP skupiny E a ozbrojených složek).
Manipulovat se zbraní, nabíjet, vybíjet, atp. mimo vyhrazený prostor. x Provádět střelbu mimo bezpečný sektor.
Dotýkat se bez povolení cizí zbraně. x Jakkoliv manipulovat se zbraní, pokud jsou v prostoru terčů osoby. x Ponechávat zbraně a střelivo bez dozoru.
Poškozovat zařízení střelnice. x Upevňovat terče jinam než je určeno (náhrady terčů si po sobě uklidit!)
Střelci nesmějí požívat alkoholické nápoje před a během střelby.
Střelci jsou povinni používat při pohybu na střelišti a v průběhu střelby chrániče sluchu.
Při střelbě na kovové siluety jsou střelci povinni používat ochranné brýle.
Je zakázáno střílet z dlouhých kulových zbraní na kovové terče!!!
Podnapilým osobám je vstup na střelnici zakázán!