O klubu

O činnosti střeleckého klubu

 Klub a výsady člena klubu jsou primárně určeny k užívání klubové střelnice, konání akcí na této střelnici a další využívání střelnice dle řádu střelnice a klubu

 Klub i střelnice mají primárně sloužit obyvatelům města Dobřan

 Přijetí nových členů navrhuje výbor klubu a schválují členové klubu